1 Şubat‘ta saat 19, Orient-Institut Istanbul: İnterkültürel Etikte Bir Sorun Olarak Embriyonun Ahlaki Statüsü (Prof. Dr. Dr. İlhan İlkilic), katılım tüm ilgililere açıktır, sunum dili: türkçe.

1 Şubat‘ta çarşamba günü saat 19:00, Orient-Institut Istanbul
İnterkültürel Etikte Bir Sorun Olarak Embriyonun Ahlaki Statüsü (Prof. Dr. Dr. İlhan İlkilic)
katılım tüm ilgililere açıktır
sunum dili: türkçe
eda00571-5cae-4ab8-8391-753cc1c5ca1b
Advertisements

1.2.17, davetiye: İnterkültürel Etikte Bir Sorun Olarak Embriyonun Ahlaki Statüsü (Prof. Dr. Dr. İlhan İlkilic)

1 Şubat‘ta çarşamba günü saat 19:00, Orient-Institut Istanbul
İnterkültürel Etikte Bir Sorun Olarak Embriyonun Ahlaki Statüsü (Prof. Dr. Dr. İlhan İlkilic)
 
Yaşamın başlangıcı ve embriyonun ahlaki statüsü artık biyoetiğin klasik sorun alanlarından sayılmakta. Biyoteknoloji alanındaki gelişmeler ve araştırmalar göz önüne alındığında bu alandaki ahlaki soruların giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Diğer taraftan bu uygulamaların sadece bir ülkeyi ilgilendirmediğini ve genelde uluslararası bir boyutunun olduğunu biliyoruz. Embriyonun ahlaki statüsünü belirlemek sadece biyolojik bilgiler ve teorilerle mümkün olamayacağı için, bu alanda daha çok felsefi teoriler ve teolojik yaklaşımlara ihtiyaç duymaktayız. Yukarıdaki bahsedilen alanların çerçevesini oluşturduğu tebliğde embriyonun ahlaki statüsünü belirleyen felsefi teoriler ve monoteist dinlerin yaklaşımları ele alınacaktır. Yine bu yaklaşımlardan neşet eden modern uygulamaların ahlaki değerlendirmeleri tartışılacaktır. Bu süreçteki ahlaki çoğulculuğun barındırdığı felsefi implikasyonlar ve evrensel yaklaşımın kısır karakteri ise tebliğin refleksiyon alanlarını teşkil etmektedir.
 
Prof. Dr. med. Dr. phil. et med. habil. İlhan İlkılıç 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Almanya Bochum-Ruhr Üniversitesi’nde Felsefe, Şarkiyat ve Doğu Dilleri Filolojisi bölümlerinden mezun olduktan sonra Felsefe’de mastır ve doktora yaptı. Tübingen, Bochum ve Mainz Üniversitelerinde bilimsel projelerde çalıştı ve Mainz’da habilitasyonunu yazdı. ABD’de Georgetown Üniversitesi ve Duke Üniversitelerinde bilimsel araştırmalarda bulundu. 2012 yılında Alman Etik Konseyi üyeliğine, 2016 yılında Alman Tabipler Birliği Etik Komisyonuna atandı. 2012 yılınının sonundan itibaren İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği yapmakta ve 2015 yılından itibaren de aynı kürsünün anabilim dalı başkanlığını yürütmektedir.  2016’dan itibaren de İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yapmaktadır.

Stipendienausschreibung 2017 (Bewerbungsfrist: 30. Januar 2017)

Bewerbungsfrist verlängert! Neue Bewerbungsfrist: 30.01.2017

Dr. Melike Şahinol

Das Orient-Institut Istanbul vergibt für 2017 sowie für das akademische Jahr 2017-18 Stipendien zur Förderung der Promotion. Berücksichtigt werden Promotionsprojekte, die sich mit den hier genannten Themenschwerpunkten oder einem der weiteren Forschungsbereiche des Orient-Instituts Istanbul befassen:
1) Musikwissenschaftliche Forschung zum Osmanischen Reich und der Türkei
2) Narrative Quellen zu Istanbul und dem spätosmanischen Reich
3) Ausdrucksformen, Geschichte und Gegenwart der Religionen Anatoliens (ab dem 11. Jh.)
4) Manuskriptkultur im Osmanischen Reich und Iran in Kooperation mit
dem SFB 950 an der Universität Hamburg
5) Mensch, Medizin und Gesellschaft in Kooperation mit dem ITAS am Karlsruher Institut für Technologie
Das Stipendium beträgt monatlich €1.100 für einen Zeitraum von in der Regel sechs Monaten. Die Kosten der An- und Abreise in die Türkei werden erstattet.
Bewerbungsfrist: 9. Januar 2017

View original post