First “Science, Technology and Society” STS TURKEY winter school

As one of the coordinators of STS TURKEY,  I am very proud to announce that we have successfully completed our first “Science, Technology and Society” STS TURKEY winter school.

A description for our STS TURKEY “Science, Technology and Society” winter school with the seminar topics can be found below.

Here are some impressions:

 

24-26 January 2019 // Orient-Institut Istanbul, Cihangir, Istanbul

As the Turkish Scholarly Network for Science and Technology Studies, one of the objectives of STS TURKEY is to increase the visibility of STS in Turkey by promoting STS research and STS training activities in Turkey and – since our foundation, we have been continuously and intensively working on the development and dissemination of STS in Turkey.

Our first Winter School aims to convey the basic STS theoretical frameworks, important concepts and will introduce participants to related discussions in the STS field, as requested from students and researchers from different fields.

The STS TURKEY Winter School „Science, Technology and Society“ will be held on 24-26 January 2019 in the meeting hall of the Orient-Institut Istanbul, Cihangir. 11 different senior researchers will provide valuable training in 11 different subjects and the Winter School will be completed with a half-day discussion, where the participants have the opportunity to discuss their current research subjects. You can find the course list below.

Course list

STS and Technology
Social construction of technology – Emine Öncüler Yayalar, Asst. Prof. Dr., Bilkent University
Actor-network theory and after – Harun Kaygan, Asst. Prof. Dr., Middle East Technical University
(Post) Phenomenology and Human Technology Relations – Melike Şahinol, Dr., Orient-Institut Istanbul
Feminist STS – Pınar Kaygan, Assoc. Prof. Dr., Middle East Technical University

STS and Science
History of Science – Feza Günergun, Prof. Dr., Istanbul University
Philosophy of Science – Aydan Turanlı, Prof. Dr., Istanbul Technical University
Science Communication – Arsev Umur Aydınoğlu, Asst. Prof. Dr., Middle East Technical University
Science and Society – Ali O. İlhan, Asst. Prof. Dr., Özyeğin University

STS and Law
Robotics, Artificial Intelligence and Law – Başak Ozan Özparlak, Dr., Lawyer
Biomedicine and law – Ipek Sevda Sögüt, Asst. Prof. Dr., Kadir Has University
Bioethics – Hakan Ertin, Assoc. Prof. Dr., Istanbul University

Organizer: STS TURKEY Coordination  (Arsev U. Aydinoglu, Harun Kaygan, Melike Sahinol)
Supported by: Orient-Institut Istanbul

Final program is available here: kis-okulu-program_v4.

Advertisements

Araştırma atölyesi: Gömülü/ Temellendirilmiş Kuram Metodolojisi & ATLAS.ti programı ile uygulamaları

Araştırma desenim nasıl? Verilerimi nasıl toplarım, nasıl analize ederim? Hangi programlar araştırmamı destekler? Araştırma bulgularım kendi içinde tutarlı ve anlamlı mı?
Araştırma atölyesinde bu tür sorularla ilgileneceğiz!

Gömülü Kuram Metodolojisi (Grounded Theory Methodology, Glaser & Strauss 1967; Strauss 1987; Strauss & Corbin 1990), farklı konumlara ve farklı stratejilere en çok kullanılan nitel araştırma yöntemlerinden biridir.

Araştırma atölyesinde, katılımcıların sorularına, ihtiyaçlarına ve somut materyale dayanılarak, temel kavramları (teorik hassasiyet) ve değerlendirme adımlarını (özellikle açık kodlama, eksensel kodlama ve seçici kodlama) tartışmakla birlikte planlama sorular (kuramsal örnekleme) ile ilgilidir.

Atölyede tartışma için bu tür materyaller sunulabilir:

  • Proje planlama / araştırma deseninin tartışılması için araştırma deseni
  • (açık / eksenel) kodlama için transkriptler
  • Ağ kartı / görselleştirmeler (eksenel / seçici kodlama).

Araştırmlar, Etnografik araştırmalardan (Garfinkel 1976; Breidenstein, Hirschauer & Kalthoff 2013), Foküs Etnografisinden (Knoblauch 2001; Knoblauch & Schnettler 2009), Videografiden (Tuma, Schnettler & Knoblauch 2013), Laboratory Studies çerçevesinden (Knorr Cetina 1995; Latour & Woolgar 1979) oluşan görüşmelerden, gözlemlerden, günlüklerden, vs. oluşabilir.

Araştırma atölyesi Ocak 2018 Orient-Institut Istanbul’da başlatılacaktır.
STS TURKEY üyeleri, bilhassa lisans üstü ve doktora öğrencileri katılabilir.

Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle iletişime geçebilirsiniz.