4.10.2017, 19h: İnsan Geliştirme sunum programı / Vorträge zum Thema Human Enhancement, Orient-Institut Istanbul

İnsan Geliştirme: İnsanın Doğasını Değiştirmenin Toplumsal Sonuçları
Human Enhancement: Die gesellschaftlichen Folgen der Manipulation des Menschen

4 Ekim 2017, saat 7, Orient-Institut İstanbul, Moralı Apt.
4. Oktober 2017, 19h, Orient-Institut Istanbul, Moralı Apt.
Konuşmacılar / Vortragende:
Prof. Dr. Armin Grunwald
(Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse)
Verbesserung des Menschen – ein Angriff auf die Natur des Menschen?
İnsan Geliştirme – İnsanın Doğasına bir Saldırı?

Prof. Dr. Hakan Hakeri
(Istanbul Medeniyet Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)
İnsan Geliştirme: Türkiye’de Hukuki Tartışmalar
Verbesserung des Menschen – Rechtliche Diskussionen in der Türkei

Simultane çeviri vardır (Almanca / Türkçe).
Es erfolgt eine Simultanübersetzung Deutsch/Türkisch.

Tartışmacı / Diskutantin: Dr. Melike Şahinol

 

Orient-Institut Istanbul,
Kumrulu Sok. 38, Moralı Apt.
34433 Cihangir – İstanbul
Tel: +90 – 212 – 293 60 67 / 252 19 83
Email: oiist@oidmg.org
web: http://www.oiist.org

 

20.3.,19:00 Yardımcı üreme tekniklerinin sosyokültürel etkileri / Prof. Dr. Mercan

Yardımcı üreme tekniklerinin sosyokültürel etkileri / Prof. Dr. Ramazan Mercan

Orient-Institut Istanbul – sunum ilgililere açıktır, sunum dili türkçe’dir

Tarih : 20-03-2017, saat 19:00

İnfertilite genel olarak bir çiftin 1 yıl korunmamasına karşın çocuk sahibi olamaması olarak tanımlanır ve çiftlerin %15’inde görülür.

İn vitro fertilizasyon (IVF) ile ilk gebelik 1978 yılında İngiltere’de elde edilmiş ve 1979’da Louis Brown’ın sağlıklı olarak doğması ile ifertilite alanında yeni bir döneme girilmiştir. İnfertilite alanında  devrim olarak kabul edilen bu gelişmeyi sağlayan Dr. Robert Edwards yıllar sonra da olsa Nobel ödülüne layık görülmüştür. Daha sonra 1992 yılında mikroenjeksiyon uygulamasının başarılı bir şekilde uygulanması erkek kısırlığında bir devrim olarak kabul edilmiştir.

IVF dinsel açıdan bakıldığında bütün dinlerde tanımlanan üreme normlarına aykırı olmakla birlikte toplumsal açıdan kabul edilmesi tartışma yaratmamıştır. Başlanıçta klisenin engellemeleri ile karşılaşmış ve hayvan uygulamalarından ancak 150 yıl sonra insanlarda uygulanmasına karşın şu anda bir kısıtlama bulunmamaktadır. Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde kültürel açıdan bazı zorluklar görülmesine karşın, hızla yaygınlaşmıştır. Başlangıçta birçok çift tedavinin gizli kalmasına büyük bir önem verirken şu anda böyle kaygılarla çok daha seyrek olarak karşılaşmaktayız.

 

OII_RamazanMercan

 

 

Davetiye: Doğayı Yeniden Şekillendirmek, İnsan Hayatı Geliştirmek mi? / Invitation: Designing Nature, Upgrading Human Life?

Konferans Serisi / Lecture Series Orient-Institut Istanbul 2016/2017

Doğayı Yeniden Şekillendirmek, İnsan Hayatı Geliştirmek mi? / Designing Nature, Upgrading Human Life?

katılım tüm ilgililere açıktır / there is no registration or conference fee.
konum / location: Orient-Institut Istanbul, Susam Sok. 16, D. 8, Cihangir-Istanbul
Sorumlu / Academic Coordinator: Dr. Melike Şahinol
csm_finala1_431f05564c

7.3., 7PM: The vulnerable consumer in times of greedy institutions. Digital self-tracking between disruptive technologies and cultural change (Prof. Dr. Selke)

Prof. Dr. Stefan Selke (University of Furtwangen) will give a talk on “The vulnerable consumer in times of greedy institutions. Digital self-tracking between disruptive technologies and cultural change”, Tuesday, March 07 at 7pm at the Orient-Institut Istanbul.

There is no registration or conference fee.

selke

Kök Hücre Araştırmaları ve Biyoetik (Prof. Dr. Ülman) 24. şubat, saat 19:00’da Orient-Institut Istanbul’da, katılım ilgililere açıktır, sunum dili türkçe

24. şubat, Cuma, saat 19:00’da Orient-Institut Istanbul’da Prof. Dr. YEŞİM IŞIL ÜLMAN’nın yapacak olacağı “Kök Hücre Araştırmaları ve Biyoetik” adlı sunum ilgililere açıktır, sunum dili türkçe’dir.

Özet: Tıpta yeni gelişen teknolojilerinden olan rejeneratif (yenileyici) tıp, son yıllarda, gerek bilimsel uygulamaların niteliği gerek araştırma fonlarının tahsisi gerek bu bağlamdaki politik tartışmalar gerekse basında rastlanan “mucize” tedavi haberleriyle bilim çevrelerinin ve kamuoyunun ilgisini çekmektedir.
Yenileyici tıp, konjenital anomaliler, hastalıklar, travmalar ve yaşlanmadan ötürü hasar görmüş hücre, doku veya organların, fonksiyonlarını yeniden kazanmak üzere, tıbben, onarma, yerine koyma, yenileme, yeniden oluşturma, yeniden üretmeye odaklanan, disiplinler arası bir araştırma ve klinik uygulama alanıdır. Geleneksel organ naklinin ötesinde; çözünebilir moleküller, gen tedavisi, kök hücre nakli, doku mühendisliği, hücre ve doku tiplerinin yeniden programlanması gibi tekniklerden yararlanır. Başka bedenden, doku ve organ aktarımı yerine, canlı bedende dokunun yenilenerek onarılmasını sağladığı için, organ nakli tedavilerinin ötesine geçmiştir. Genetik, moleküler biyoloji, malzeme bilimi, kök hücre biyolojisi, gelişimsel biyoloji ve doku mühendisliği yenileyici tıbba katkıda bulunurlar. Yeni tıp teknolojilerinin, diyabet, otoimmün hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar, kanser, nörodejeneratif hastalıklar gibi pek çok hastalığı tedavi etme potansiyeli taşıdığı öngörülmektedir.

 

PROF. DR. YEŞİM IŞIL ÜLMAN Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik öğretim üyesi. Tıpta modernleşme tarihi, biyoetiğin temel meseleleri üzerinde çalışmaktadır.
Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi (ISHM 2002) Genel Sekreterliği; Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları editör yardımcılığı (1997-2006); Salih Zeki Bey, Hayatı ve Eserleri’nin editörlüğü (2001) yapmıştır. IFEA araştırmacısı olarak, Médecins et Ingénieurs ottomans (IFEA 2003); Perilous Modernity in the Ottoman Empire’ın (Isis, 2010) yazarlarındandır.
Türkiye Biyoetik Derneği (2007-2012) başkanlığı yapmış; Tıp Etiğinden Biyoetiğe, Biyoetik Araştırmaları, Değişen Dünyada Biyoetik kitaplarını yayınlamış; Derneğin, EACME üyeliğinin (2009), EACME 2011 İstanbul Kongresinin gerçekleştirilmesini üstlenmiştir. Cambridge Biyoetik Eğitimi Türkiye Çalışma Grubu kurucusu; Biyoetik Master Programı başkanıdır (2013). Türkçe, İngilizce birçok yayını vardır.

 

BETiMde sunumum: “Tıp ve Toplum: Sosyolojik Bir Bakış” 21.11.2016

Konuşmacı: Melike Şahinol   Yer: BETİM Konferans Salonu   Tarih: 21 Kasım 2016

Geleneksel toplumların sanayi devrimiyle birlikte yerini modern toplumlara bırakması ve 20. yüzyılın son çeyreğiyle birlikte küresel hareketlilik ve iletişimin daha önce örneği görülmemiş bir şekilde artması sadece yaşam tarzlarının değil aynı zamanda mikropların, hastalıkların, düşüncelerin ve kavramların da küreselleşmesine neden olmuştur. Sağlık ve hastalık kavramları da insanların içinde yaşadıkları toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri çerçevesinde yeniden tanımlanmakta bu da aile, din, eğitim, siyaset ve hukuk gibi toplumsal kurumların sağlık ve tıp üzerindeki etkisinin her geçen gün daha fazla artmasına neden olmaktadır.

Bu konferansta Türkiye’de tıpta bilim ve teknoloji inovasyonlarının ve dolayısıyla ‘Tıpta Çözünme’ gelişmesinin nasıl bir anlam taşıdığı tartışılacaktır. Konuşmanın ilk bölümünde Tıp Sosyoloji’si üzerine bir değerlendirme yapılacak ardından da bilim ve teknolojideki gelişmelerle ilgili bir değerlendirme yapılıp akabinde Orient-Enstitüsü bünyesindeki ‘İnsan, Tıp ve Toplum’ araştırma alanı içinde yer alan projelerin tıpta çözünme ile ilgili ‘İnsan Geliştirme’ başlığı altındaki çalışmalar sunulacaktır.

Detaylı bilgi için: http://betim.org.tr/tip-ve-toplum-sosyolojik-bir-bakis/

The Medical and Popular Discourses on the Syrian Women’s Health and Body in Turkey

Invitation – Lecture Series 2016/17 at the Orient-Insitut Istanbul
Designing Nature, Upgrading Human Life?

Asst. Prof. Dr. Ayşecan Terzioğlu: The Medical and Popular Discourses on the Syrian Women’s Health and Body in Turkey

Nearly 3 million Syrians have escaped to Turkey since 2010 following the political conflicts and civil war in that country. About the ¾ of these Syrians are women and children, and most of them live in the major cities such as Istanbul and Izmir in dire living and health conditions. They are also often subjected to discrimination and hostile attitudes by the Turkish citizens, and their hopes to go back to Syria or to live in the Western countries diminish considerably through time. Based on the interviews with Syrian women, Turkish doctors and nurses and media survey, my talk examine the medical and popular discourses on Syrian women’s health and body, and the Syrian women’s reactions towards these discourses. They are often seen as the uninvited guests who harm the medical practice and other people’s health in Turkey, though I contend that their health problems and the problems they experience in the health realm indicate the larger problems in the Turkish health care system, political and social dynamics.

“Doğayı Geliştirmek, Gelecekteki Bedenler: Disiplinlerarası ve Uluslararası Perspektifler”, Orient-Institut Istanbul, 17.-18.06.2016 TARİHLERİ NOT EDİN

İnsan genomunun ve bedeninin manipülasyonları giderek daha yaygın hale gelmektedir. Yeni yöntemlerin kullanılmasıyla, örneğin embriyoların genetiğinin değiştirilmesi ya da beyin implantlarıyla depresyon tedavileri gerçekleşmektedir. Doğayı “optimize” olasılığı, insanın dışsal ve iradi dizayn fırsatları hızla artıyor. Eksik ya da hatalı algılanan biyolojik beden, önceki gelecek kurgularında bir siborg olarak, yedek parça veya teknik açıdan yükseltilmiş bir nesne olarak görülüyorken, bugün, giderek pratikte de kurgulardaki kadar yer buluyor. “Insan doğası” giderek artan genetik müdahale imkanlarıyla, nöroprotez, diğer teknolojik ve tıbbi gelişmelerden dolayı sorgulanmaktadır.

İnsanlık hakkında yeni kavramlar mı ortaya çıkıyor? Görünüşe göre rastgele manipüle edilmis İnsan, bu “güzel yeni dünya’da”, kültürlerarası perspektiften bakınca nasıl algılanıyor? Ağırlıklı olarak Müslüman olan bir toplum, beden modifikasyon tekniklerine ve diğer kısmen fütüristik modifikasyon imkanlarına ve teknolojilerine nasıl yaklaşıyor?

Konferansın amacı, doğayı geliştirmek ve gelecekteki bedenler için uluslararası perspektifleri, özellikle Türk-Alman olmak üzere, disiplinlerarası bir araya getirmektir.

Kültürel, ekonomik ve sağlık politikası ile ilgili farklılıkları olmasına rağmen, birbirine bir çok konuda bağlantılı olan Almanya ve Türkiye, “batı” ağırlıklı Human Enhancement [İnsan Geliştirme] diskurlarını, kritik bir şekilde sorgulama alanı açıyor ve konuyla ilgili Türk-Alman akademik bilgi değişim ve paylaşım imkanını kazandırıyor.

16 konuşmacımız arasından sunum yapacak bazı arastırmacıları aşagıdakı listede bulabilirsiniz.
Ayrıntılı konferans bilgilerimizi size yakın zamanda aktaracağız.
Simultane çeviri vardır.

PD Dr. Joachim Boldt (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg): Homo Creator: Sentetik Biyolojiden İnsan Genetik Geliştirmesine mi?

Prof. Dr. Swen Körner (Deutsche Sporthochschule Köln): Kötü Olan Şimdiki Zaman – Daha İyi Bir Gelecek: Eksik Bedenlerin Sosyal Yapısı Üzerine Gözlemler

Dr. Jürgen Hampel (Universität Stuttgart): Bireysel Optimizasyon ve Performans Baskısı Arasında – Neuroenhancement‘e Avrupa Perspektivleri

Assist. Prof. Dikmen Bezmez (Koç University): “İyileşme” Peşinde: Türkiye’deki bir Rehabilitasyon Hastanesinde Yürümenin Müzakeresini Yapmak

Dr. Claudia Liebelt (Universität Bayreuth): İstanbul’da Estetik Beden Modifikasyonları ve Kadınlık: Etnografik Bir Proje

Enno Park (Cyborg e.V.): Siborglar ve çeşitlilik

Dr. Melike Şahinol (Orient-Institut Istanbul): Beyin-Makine Arayüzleri: Siborg bir Biyo-Teknik Figür olarak Tekno-Serebral Şahıs Kökeni Üzerine

Dr. Diego Compagna (Technische Universität Berlin): Manipüle Edlimiş Hayatın Doğa ve Kültür Arasındaki İlişkiye Verdiği Sonuçlar

Dr. Arianna Ferrari (Karlsruher Institut für Technologie): Doğayı Geliştirmek, Bedenleri Değiştirmek: Vizyonlar ve Uygulamalar

İrtibat: Dr. Melike Şahinol, Orient-Insitut Istanbul

 

Organization: Orient-Institut Istanbul in cooperation with Karlsruhe Institute of Technology, Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (KIT-ITAS).
Funded by Fritz Thyssen Foundation.
This event is organized in cooperation with and supported by the SYNENERGENE project (https://www.synenergene.eu). The Synenergene project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 321488.